Medieproduktioner der frit kan anvendes

 

Hvad med rettighederne?

 

Konceptet bag Inforarkivet.dk er, at vi som journalister og producenter selv søger finansiering til vores projekter - således at vi kan tilbyde vores produkter gratis til interesserede danske medier. Dermed er det også i den finansierende parts interesse, at projektet kan nå ud til et større publikum.

 

Fælles for alle produktioner på Infoarkivet.dk er, at de kan anvendes gratis af danske medier og offentlige institutioner. Typisk vil disse aftagere selv kunne hente materiale herfra, for at integrere det i deres egen mediestrøm, eller linke og embedde herfra til egen hjemmeside.

 

De eneste krav vi stiller er -

  • Behørig kildeangivelse

  • En e-mail kommunikation fra aftageren om at materialet er hentet / linket og om hvornår og hvor mange gang den bliver sendt og på hvilket medie.

  • At aftageren kun formidler materiale videre til tredjepart uden vederlag, og med samme anvendelsesbetingelser som der gælder her.

 

Det vil sige, at medier, der aftager produktioner fra Infoarkivet.dk erhverver anvendelsesrettigheder - typisk for en periode på ét år. Medmindre producenten anser produktionen for forældet, kan anvendelsesperioden forlænges - også uden omkostninger. Anvendelsesrettighederne dækker udsendelsen af materialet i dens helhed i aftagerens medie. Der må ikke redigeres i materialet. Ophavsret til alle produktioner berør hos producenten.

 

I vores programudvalg vil vi altid prioritere produktioner, der ikke er behæftet med tredjepartsrettigheder, der evt. kan begrænse fri anvendelse via Infoarkivet.dk. Der kan dog være tale om konkrete projekter der er klausulerede af hensyn til tredjepartsrettigheder, men det vil altid fremgå af materialets beskrivelse her på Infoarkivet.dk. Infoarkivet.dk formidler ikke produktioner af kommercielle art.

 

© Copyright 2021 Channel 6 Television Productions
  19/04/2021 13:37