Infoarkivet.dk - et medie for alle medier

 

Om os

 

Bag Infoarkivet.dk står produktionsselskabet Channel 6 Television Productions IVS (CVR 39 16 77 27) som ejes og drives af Adrian Redmond sammen med et udvalgt skar freelance journalister og programfolk, der tilsammen har mange års erfaring med dansk og udenlandsk tv-produktion og journalistik.

 

I modsætning til tv-stationer, der arbejder med en fast stab, sammensætter vi oftest redaktionen og produktionsholdet særskilt til hvert projekt. Alligevel er vi flere, der har arbejdet sammen i mange år. De fleste af vore projekter ide´ udvikler vi selv - oftest ved at søge på forskellige offentlige puljer og fonde, hvorefter vi skaber et projektansøgning målrettet den finansierende parts indsatsområde. Til nogle af sådanne projekter er vi også selv nødt til at være en medfinansierende part.

 

Hovedparten af vore projekter ligger inden for området folkeoplysning eller public-service. Det er især til sådanne projekter vi har etableret Infoarkivet.dk - for både at skabe et mere bæredygtigt grundlag for produktion samt en mere effektiv afsætning af produktionerne til danske medier.

 

Det vi tilbyder er et reelt supplement til danske tv-stationernes egenproduktion. Vi håber at Infoarkivet.dk vil give stationerne og andre offentlige formidlere adgang til produktioner af høj kvalitet - produktioner som de oftest ikke vil have mulighed for selv at realisere.

 

Vi er altid åben for gode forslag til projekter, der passer ind i profilen hos Infoarkivet.dk

 

© Copyright 2021 Channel 6 Television Productions
  19/04/2021 13:36